4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863 XLСОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград уведомява всички заинтересовани фирми, че приема оферти за:

закуски за учениците от І – ІV клас; срок: 17.00 ч. на 13.09.2013 г.

извозване на ученици с маршрут: с. Ламбух, общ. Ивайловград – гр. Ивайловград - с. Ламбух, общ. Ивайловград; срок: 17.00 ч. на 13.09.2013 г.

снабдяване с хранителни продукти на училищния стол; срок: 17.00 ч. на 20.09.2013 г.

Всички оферти се приемат в канцеларията на завеждащ АТС на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

Александра Хорозова – Директор на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград