konkurs-saobshtenieПо повод 100 – годишния си юбилей СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград стартира  конкурс за: художествен текст / есе, стихотворение, разказ .../, рисунка, фотография на тема: „Моето училище на 100 години”.

В него могат да се включат всички ученици от 1 до 12 клас.

Крайният срок за предаване на творбите е 20.11.2013 г.