dni-na-profesiataОт 18 до 20 октомври 2013 г. в гр. Бургас се проведоха Дни на професиите  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На форума, който се проведе в Бургаския свободен университет, взеха участие професионални гимназии и средни общообразователни училища с професионални паралелки от 5 области: Хасково, Кърджали, Сливен, Бургас, Ямбол.

          СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград презентира професията Лозаро-винар и добрите си практики по проекта, а също така имаше и щанд с изложение на продукти, произведени по време на ученическата практика във фирмата партньор „Винивел” ООД – ИЗБА ЯМАНТИЕВИ. Отзивчивостта и професионализмът на  фирмата партньор бяха гарант за успешната реализация на проекта до този момент.

          СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград в партньорство с „Винивел” ООД – ИЗБА ЯМАНТИЕВИ продължават работата си по проекта от 01.11.2013 г.