Презентация „Моето училище на 100 години”

          По повод 100 – годишния си юбилей на 04.12.2013 г. СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград от 17.00 ч. откри празничната си програма с презентация на тема: „Моето училище на 100 години”.

Учениците от ІХ клас представиха историята на училището, по вълнуващ начин доказаха, че да се създаде училище, да се вградят в него мечти, да му се вдъхне неповторим дух, всичко това да се превърне в традиция и с любов да се предава на поколенията да го развиват и пазят, е нещо благородно и величаво.

 

Като светилник и институция в трите вида историческо време: минало, настояще и бъдеще, със силата на духовната си извисеност и знание, СОУ «Христо Ботев» - гр. Ивайловград превръща своя юбилейв светла диря, разпръскваща светлината на словото и мисълта. 100 лета българското училище в Ивайловград е огнище на просвета и култура, на вдъхновение и плам. То е храм на науката и мъдростта. То е благословен дом.

След презентацията г-жа Александра Хорозова – Директор на СОУ «Христо Ботев» - гр. Ивайловград откри изложба “Нашето училище - и столетно, и младо, и вечно”.

Последва награждаване на участниците в конкурса «Моето училище на 100 години» в следните категории:

- рисунка

възрастова група – І – ІV клас

І-во място – Димитър Дюлгеров – ІІІ клас

ІІ – ро място – Добромира Бойназлиева – ІІ клас

ІІІ – то място – Валерия Михалева – І клас и Златодара Кастрева – ІV клас

възрастова група – V – VІІІ клас

І-во място – Денислав Димов - VІІ клас

ІІ – ро място – Мария Черганова - VІ клас

ІІІ – то място – Пламен Карпейков – V клас

- стихотворение

възрастова група – V – VІІІ клас

І-во място – Радост Кирилова - VІ клас

ІІ – ро място – Златка Козарова - VІІ клас

ІІІ – то място – Снежана Карабоюкова – V клас

- есета

възрастова група – V – VІІІ клас

І-во място – Ивет Чакърова - VІІІ клас

ІІ – ро място – Магдалена Райкова – V клас и Християна Каракачанова - VІ клас

ІІІ – то място – Божидар Бакалов – VІІ клас

            специални награди

            Николета Терзиева – V клас - за историческо табло – снимки

            Преслава Славова – ІІ клас – за макет на училището

            Христиана Петрова – ІІІ клас за стихотворение

            Мартина Боботилова – ХІ клас – за есе

            Силвестра Иванова – ІІ клас – за рисунка

Валентина Сариева – ІV клас – за компютърна рисунка

Златодара Кастрева – ІV клас – за компютърна рисунка

На празника присъстваха г-жа Диана Овчарова – кмет на община Ивайловград, общински съветници, бивши учители, учители пенсионери, настоящи учители, ученици, представители на институции, предприятия, граждани.