СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград чества своя вековен юбилей

На 5 декември 2013 г. с празничен спектакъл СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград чества своя 100 – годишен юбилей.

Гости на юбилейния концерт бяха: гжа Мукадес Налбант – зам. – министър на образованието и науката,г-жа Диана Овчарова – кмет на община Ивайловград, г-жа Мариела Златева – началник на РИО – Хасково, г-жа Христина Боева – началник отдел ИОМД в РИО – Хасково, г-жа Веселина Павлитова –старши експерт по организация на средното образованиев РИО – Хасково, г-жа Росица Пракова – старши експерт по организация на средното образованиев РИО – Хасково, Емил Върбанов- гл. експерт в Национален фонд “Култура”, доц. д-р Георги Граматиков – възпитаник на СОУ „Христо Ботев”, Ангел Попов - председател на регионалното историческото дружество в гр. Хасково, поетът  Петър Василев, общински съветници, бивши учители, учители пенсионери, настоящи учители, ученици, представители на институции, предприятия, граждани.

            „100-годишният юбилей е повод да съпреживеем с населението на нашия край героичните и драматични събития след двете Балкански войни и да почетем огромната морална сила на нашите предци, които не търсят отмъщение, а тръгват да съграждат, избират верния път – пътя на образованието, силата на перото.

Тези хора, обикновени, безименни, запомнени единствено като едни от многото, носещи искрата надежда за по-добро бъдеще, прозират мъдрата истина, че образованието е богатство, знание и ред, споделени национални и общочовешки ценности, че само образованието може да ни изравни с другите европейски народи.

            Висок морал е необходим да изградиш училище – да дадеш част от душата, труда и средствата си за общото благо.” – каза в празничното си слово г-жа Александра Хорозова - директор на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

            Поздравителни адреси имаше от проф. д-р Анелия Клисарова – Министър на образованието и науката, от Общински съвет Ивайловград, от Регионалния инспекторат по образование – гр. Хасково, от Регионалното историческо дружество в гр. Хасково, от учители пенсионери, бивши учители, възпитаници на гимназията, предприятия и институции.

            Кметът на община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова,  връчи почетен плакет на директора на училището - г-жа Александра Хорозова.по повод 100-годишния юбилей на гимназията.

Преди концерта гостите имаха възможност да разгледат и изложбата “Нашето училище - и столетно, и младо, и вечно” и творбите на участниците в конкурса „Моето училище на 100 години”.