Национална седмица на четенето

По повод Националната седмица на четенето първокласниците получиха специална изненада от учениците от ІV а клас – „големите“ им прочетоха български народни приказки, приказки от Елин Пелин и Ран Босилек, показаха им вълшебния свят на писаното слово.

Интересни бяха и изявите на учениците от ІV б клас, сред които „Остави телефона – вземи книга!”, „Една книга – за една седмица!”. Проведе се и щафетно четене, като учениците предаваха книга от дете на дете, четейки пред останалите. В последния ден от седмицата се проведе анкета „Чета, защото ...”. Учениците отговаряха на гатанки и получиха стикер „четящо човече”. На табло записаха книгите, които прочетоха през седмицата.

 

 Националната седмица на четенето се организира за втора поредна година от Министерството на образованието и науката в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020 г./.