Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на месец ноември е обявена за „Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия”.  През 2016 - та година календарният ден за възпоменание на жертвите  е 20 ноември.

По този повод ученици и Комисията за Безопасност на движението по пътищата в СУ “Христо Ботев” – Ивайловград издадоха информационно табло с призив към подрастващите, рисунки на ученици и снимки. В навечерието на Световния ден за възпоменание 14 ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас се включиха в националния конкурс за рисунки “Не на войната по пътищата“, организиран от СНЦ Стоп на войната по пътищата”, родителите на загиналите на връх  Великден 2011 г. в Симеоновград шест деца и община Симеоновград.

 

 Продължава и редовното обучение на малките ученици по БДП в часа на класа, за което всички разполагат с тетрадки по БДП, използват се комплекти специализирани табла за всеки клас и презентации.