С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на родителска среща за излъчване на представители за участие в общоучилищно събрание за учредяване и избор на Обществен съвет в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Срещата ще се проведе на 12.12.2016 г. от 17.30 ч. по класове и паралелки в СУ „Христо Ботев” - гр. Ивайловград. Веднага след проведените по класове и паралелки срещи с излъчените представители на родителите ще се проведе Учредително събрание за избор на Обществен съвет на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

 

Александра Хорозова - Директор на СУ „Христо Ботев” - гр. Ивайловград