Работна среща с директори на професионални гимназии и средни училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация от област Хасково

Два дни - от 19 до 20 декември 2016 г. - СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград бе домакин на организираната от Регионално управление на образованието – Хасково работна среща с директори на професионални гимназии и средни училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация. Събитието бе открито от г-жа Дарина Станчева – старши експерт по професионално образование към РУО – Хасково. На срещата се обсъдиха предложенията на училищата за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Всеки директор имаше възможност да представи заявения от него прием чрез кратка компютърна презентация, която съдържаше информация по чл. 144, ал. 1 от ЗПУО и чл. 50, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, а именно:

- анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години - утвърден и реализиран план-прием, пълняемост на паралелките, ученици от други области записани в училището в %;

- налична материално-техническа база в съответствие с нормативната уредба за професията с доказателства;

- възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти за следващите 5 години, брой учители по предмети от професионалната подготовка, от тях правоспособни учители, отговарящи на изискванията, пенсионери в момента, предстоящи пенсионирания през следващите три години и т.н.;

- предложения за план-прием за учебната 2017/2018 година;

- фирми в общината, работещи в професионалното направление, по което училището заявява прием;

Πo вpeмe нa двудневния фopyм вcичĸи yчacтници ce зaпoзнaха и c Ивайловград чрез културна визита до римска вила „Армира” и дегустация на вино във „Винивел” ООД – „Винарска изба Ямантиеви”.  Представянето на вината бе направено лично от собствениците на винарската изба - семейство Ямантиеви.