ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Клубът за ООН при СУ „Христо Ботев” - Ивайловград представи презентация на тема: „Културно-историческо наследство и природни забележителности в Ивайловградския край”. Целта бе популяризиране на обектите с национално значение от родния край. Някои от обектите и забележителностите бяха познати на учениците, за други получиха нова информация. С презентацията се показа и богатството на растителни и животински видове в родния ни край. Представянето си учениците завършиха с думите: „Не може да се опише с думи магията на това място - Ивайловград и на чистата природа. Трябва да се види.”