Практическо занятие по гражданска защита се проведе в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

На 26 април 2017 г. в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград се проведе практическо занятие по гражданска защита, предназначено за случаи на опасност от земетресение и пожар. То е част от училищния план за защита при бедствия и аварии на учениците, педагогическия и помощния персонал на училището. В него се включиха всички ученици, учители и служители на училището. Малко преди края на третия учебен час чрез използван сигнал за задействане на сиренно-оповестителната система на училището всички, намиращи се в сградата, напуснаха помещенията в съответния ред и се построиха за проверка на безопасно разстояние от корпуса на училището.

Това е редовно провеждано обучение в СУ ”Христо Ботев” с оглед затвърждаване на правилата за поведение в случай на опасност и прилагане на умения в такива ситуации.