ВТОРО МЯСТО НА ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ“

Отборът на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград в състав: Христиана Петрова - 6 клас, ЗлатодараКастрева - 7 клас, Теодор Манолов – 7 клас и Хараламби Манолов – 7 клас с ръководител г-н Желязко Георгиев, се класира на второ място на областния етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2017”.

На състезанието учениците демонстрираха какво са научили при практическата си подготовка за справяне с различни критични ситуации – земетресение, замърсяване с промишлени отровни вещества и др. В оспорваната надпревара сред шестте отбора от областта бе включена и проверка на уменията за използване на индивидуални средства за защита, за оказване на първа долекарска помощ и пожарна безопасност.