Х-ТИ ФОРУМ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ „МЕЧТАЙ, УЧИ, ВДЪХНОВЯВАЙ СЕ, ТВОРИ!”

На 1 и 2 юни се проведе Десетият форум на ученическите клубове за извънкласна дейност „Мечтай, учи, вдъхновявай се, твори!”. Оганизатори на събитието бяха: Регионално управление на образованието – Хасково, Средно училище „Христо Ботев” – гр. Ивайловград и Община Ивайловград. От тази учебна година заниманията по интереси са по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове.

Събитието се откри на площада в града от директора на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград – г-жа Александра Хорозова. Официални гости бяха: г-н Лазар Додев – Директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в Министерството на образованието и науката, г-жа Красимира Джисова – Илиева – Началник на Регионално управление на образованието – Хасково, г-жа Христина Боева – Началник отдел „ОМДК”  в РУО - Хасково, г – жа Дарина Кисьова – Зафирова – председател на Общинския съвет в Ивайловград, и г-н Николай Панайотов – секретар на Община Ивайловград. Домакините поздравиха всички присъстващи с „Пролетен марш”, изпълнен от училищната фанфарна музика, и народни танци.

Първото участие на двудневния форум бе на площада - съвместна изява на  ученически клуб „В света на музиката”, Медна група „Славейковци”, Детски гвардейски отряд и мажоретен състав от Основно училище „Пенчо Славейков” – гр. Димитровград.

Многобройни и разнообразни бяха сценичните изяви, презентациите, изложбите.

Най – вълнуващият момент бе обявяване на победителите. Ето и класирането:

Категория  презентации

І – во място:       Ателие “Компютърна графика”

                             ОУ “Пенчо Славейков” – гр. Димитровград

ІІ – ро място:      Клуб мобилна лаборатория “Мобилаб”

                             ПЕГ “Д–р Иван Богоров” – гр. Димитровград

ІІІ – то място:     Клуб Художествено слово

                             СУ “Неофит Рилски” – гр. Харманли

Категория Изложби – изобразително и приложно изкуство, наука

І – во място:       Клуб “Красота от моите ръце”

                             ОУ “Христо Ботев” – с. Долно Големанци

ІІ – ро място:      Ателие “Компютърна графика”, клуб “Ръчно сторено”

                             ОУ “Пенчо Славейков” – гр. Димитровград

ІІІ – то място:     Клуб “Приложно изкуство”,“Оригами”,“Творчество и красота”

                             ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. Конуш

Поощрителна награда:  Клуб мобилна лаборатория “Мобилаб”

                                      ПЕГ “Д–р Иван Богоров” – гр. Димитровград

Категория Театрално изкуство

І – во място:       Драмаклуб “Първолаче”

                             ОУ “Пенчо Славейков” – гр. Димитровград

ІІ – ро място:      Театрален клуб “Млади театри”

                             СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Симеоновград

ІІІ – то място:     не се присъжда

Поощрителна награда: Клуб “Франкофонски театър”

                                      СУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Поощрителна награда: Клуб “Театър”

                                      СУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Поощрителна награда: Снежка Делииванова

                                      СУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Поощрителна награда: Фанка Матева

                                      СУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Категория Съвременно вокално и музикално изкуство

І – во място:       Мюге Разван Раиф

                             ЦПЛР Обединени училищни общежития – гр. Хасково

ІІ – ро място:      Вокална група “Малчугани”

                             ОУ “Христо Ботев” – с. Долно Ботево

ІІІ – то място:     Вокална група “Весели ноти”

                             НУ “Отец Паисий” – гр. Симеоновград

Поощрителна награда: Вокална група

                                      ПГССИ “Христо Ботев” – гр. Свиленград

Категория Фолклорни песни и обичаи

І – во място:       Фолклорна група “Лъчи от Тракия”

                             СУ “Д–р Петър Берон” – гр. Свиленград

ІІ – ро място:      Клуб “Народни празници и обичаи”

                             ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. Железино

Категория Съвременно танцово изкуство

І – во място:       Клуб “Мажоретен състав”

                             НУ “Отец Паисий” – гр. Симеоновград

ІІ – ро място:      Клуб “Щастливите момичета”

                             ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. Иваново

ІІІ – то място:     Клуб “Модерни танци”

                             ПГССИ “Христо Ботев” – гр. Свиленград

Поощрителна награда: Танцов клуб “Танцувай с мен”

                                      СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Симеоновград

Поощрителна награда: Клуб “Пей и танцувай с мен”

                                      ОУ “Любен Каравелов” – с.Узунджово

Категория Фолклорни танци

І – во място:       Танцов клуб “Богоровци”

                             ПЕГ “Д–р Иван Богоров” – гр. Димитровград

ІІ – ро място:      Група по народни танци “От извора”

                             СУ “Д–р Петър Берон” – гр. Свиленград

ІІІ – то място:     Клуб за български фолклор “На хорището”

                             СУ “Неофит Рилски” – гр. Харманли

Поощрителна награда: Клуб за народни танци

                             СУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Комплексно класиране

І – во място: ОУ “Пенчо Славейков” – гр. Димитровград

          Наградите на победителите връчиха г-жа Диана Овчарова – кмет на Община Ивайловград и директорът на училището домакин – г-жа Александра Хорозова.

Над 500 ученици и 70 ръководители на клубове в училища от Хасковска област участваха в престижното събитие. Учениците показаха по най-успешния начин наученото в заниманията по интереси. Традиционният областен ученически форум предостави възможност на ученици от Хасковска област да докажат талантите си във всички сфери на изкуството. Танците, театралните постановки, вокалните изпълнения, изложбите, презентациите  бяха онзи колорит, който превърна форума в неповторима палитра от възможности за участие. Събитието бе един истински празник от багри, ритми, звуци и приятелства.