СЪОБЩЕНИЕ

СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград уведомява всички заинтересовани фирми, че приема оферти за:

-  закуски за учениците от І – ІV клас; срок: 17.00 ч. на 15.09.2017 г.

- снабдяване с хранителни продукти на училищния стол; срок: 17.00 ч. на 15.09.2017 г.

Всички оферти се приемат в канцеларията на завеждащ АТС на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

 

Александра Хорозова – Директор на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград