НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ИСТОРИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОПА НАВЛИЗА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ /ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ – НАЧАЛОТО НА ХХ В./”

На 6 октомври 2017 г. в  зала „Княз Александър I“ на Историческия музей в гр. Русе се проведе национална ученическа историческа конференция „Европа навлиза в българските земи (втората половина на XIX – началото на XX в.)“. Организатори на форума са СУПНЕ “Фридрих Шилер“, Сдружение общественополезно училищно настоятелство „Фридрих Шилер“, Регионален исторически музей – Русе, Регионално управление на образованието – Русе с подкрепата на Община Русе и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ по проект „Европа без граници“. Поводът бе 10 години от приемането на България в Европейския съюз. Целта бе да се провокира интересът на учениците към миналото и историята и да се развият способностите им в сферата на проучвателната дейност.

В конференцията участваха 26 ученици от Русе, Бургас, Ивайловград, Кърджали, Габрово, Петрич, Силистра и Троян. В докладите си младите хора проследиха по какъв начин европейските порядки навлизат в различните райони на България и какво влияние оказват. Задължителният алгоритъм, по който гимназистите подготвиха разработките си, включваше посещения на библиотеки и музеи, работа със специализирана литература, ползване на архив, проучване на регионалната преса.

От СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград в конференцията взеха участие Полина Димитрова от 10 а клас и Ивет Чакърова от 12 а клас. Ръководител на учениците бе г-жа Милена Димова – учител по история и цивилизация. Със своите презентации гимназистките привлякоха вниманието на участниците в конференцията и достойно представиха нашето училище и нашия град. Разказаха за нерадостната ни съдба – връщането ни в пределите на Османската империя, според Берлинския конгрес, но със запазен  дух,  гражданско общество и хора, следващи новото, европейското. Всички участници и техните ръководители получиха грамота и сборник с докладите.

Гости на събитието бяха проф. Красимира Табакова от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и доц. Виолета Стойкова от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.