Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на месец ноември е обявена за „Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия”.  През 2017 - та година календарният ден за възпоменание на жертвите  бе 19 ноември.

По този повод ученици и Комисията за безопасност на движението по пътищата в СУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград издадоха информационно табло с призив към подрастващите, рисунки и снимки.

В навечерието на Световния ден за възпоменание второкласниците се включиха в националния конкурс за рисунки “Не на войната по пътищата“, организиран от СНЦ „Стоп на войната по пътищата”, родителите на загиналите на връх  Великден 2011 г. в Симеоновград шест деца и община Симеоновград.

          Служителите на РУ на МВР – Ивайловград  проведоха практически урок по БДП с учениците от начален етап.

Продължава и редовното обучение на малките ученици по БДП в часа на класа, за което всички разполагат с тетрадки по БДП, използват се комплекти специализирани табла за всеки клас и презентации.