Побратимяване на две училища – СУ „Христо Ботев“ - гр. Ивайловград и Първа гимназия в гр. Орестиада, Р Гърция

СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград се побратими с Първа гимназия в Орестиада, Р Гърция. След поредица от срещи между ръководствата и учители от двете гимназии на 19.12.2017 г. директорите на двете образователни институции – г-жа Александра Хорозова и г-н Георгиос Стергатос – подписаха в Орестиада протокол за побратимяване с цел укрепване на връзките в образованието и културната идентичност между българите и гърците. Основна цел на побратимяването е създаване на дух на приятелство, сътрудничество и добросъседство между двете училища чрез разширяване и разнообразяване на взаимно организираните мероприятия в областта на образованието и културата, сравняване на минало и настояще в търсене на приликите и различията на двете европейски страни чрез изучаване на културното наследство на двата района, осъзнаване на европейското единство в средата на националните специфики и езиковото разнообразие.
            Побратимяването продължи с приятелска среща по волейбол, хора и танци.
Директорът на СУ „ Христо Ботев” покани своите гръцки колеги да присъстват на празника на Ивайловград – 14 февруари.