СУ “ХРИСТО БОТЕВ” – ИВАЙЛОВГРАД График на дейностите по прием на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 година

 • От 14.05.2018г.-18.05.2018г. включително подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите;
 • До 22.05.2018г. включително обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.
 • На 21.05.2018г. провеждане на тест по български езики и литература.
 • На 23.05.2018г. провеждане на тест по математика.
 • До 06.06.2018г. включително обябяване на резултатите от тестовете.
 • До 11.06.2018г. обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
 • От 13.06.-19.06.2018г. получаване на служебна бележка с оценките от изпитите.
 • От 20.06.2018г.-26.06.2018г. вкл. -подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016г.
 • До 03.07.2018г.вкл. -обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране;
 • От 04.07.2018г.-06.07.2018г. вкл.-записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране;
 • До 12.07.2018г.вкл. -обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране;
 • От 13.07. 2018г.– 17.07.2018 г. включително – записване на приетите ученици на втори етап на класиране;
 • 07.2018г.-обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране;
 • От 20.07.2018г. до 24.07.2018г. вкл. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране;
 • До 26.07.2018г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране;
 • 07.2018г.-30.07.2018г. вкл.-записване на приетите ученици на трети етап на класиране;
 • 08.2018г. обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране;
 • До 11.09.2018г. вкл. – попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване-определя се от директора;
 • До 14.09.2018г. вкл. – утвърждаване на осъществения държавен план-прием.