ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”

Отборът на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград в състав: Елица Георгиева, Анна Чанкова, Диана Анева и Милко Войводов с ръководител г-н Желязко Георгиев е първенец в областния кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, организирано от регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково.

Тази година домакин на състезанието бе СУ „Васил Левски”. В надпреварата взеха участие отбори от Стамболово, Симеоновград, Димитровград, Ивайловград, Тополовград и Хасково.

Състезанието протече на два етапа. Първият етап  беше теоретичен. В практическата част децата трябваше да покажат уменията си при поставяне на противогаз, памучно-марлена превръзка,  както и правилни действия при защита от бедствия и промишлени аварии, оказване на първа помощ по зададена ситуация, работа с кофпомпа.