Екологично селище

Третокласниците от извънкласна дейност „Природни науки и екология“ с ръководител Маргарита Чичева изработиха макет на Екологично селище. В него те представиха благоприятни условия за живеене,съчетани с опазването на природата.