Ученици от VII и VIII направиха атрактивна демонстрация на познанията си по химия

Ученици от VII и VIII клас на СУ „Христо Ботев“ събраха овациите на малчуганите от I, II, III и IV клас с атрактивна демонстрация на познанията си по химия.

Химиците от VII и VIII клас показаха пред малките си зрители как с помощта на науката всеки у дома може да направи впечатляващи и вкусни захарни бонбони на клечка,  лед на връвчица и конец, който не гори. Безспорно най-голямата атракция, сред представените опити, беше кипящият цветен фонтан, който доказа на всички, че науката може да е много забавна.

Демонстрацията е част от програмата на занимание по интереси „Химия у дома“ в СУ „Христо Ботев“ Ивайловград. „Химия у дома“ се реализира по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.