Ученическият клуб за ООН на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград се включи в „Най-големият урок в света“ на УНИЦЕФ

Магдалена Райкова и Николета Терзиева от клуб за ООН на СУ „Христо Ботев“ изнесоха уроци, посветени на децата с увреждания, пред ученици от IV и V клас. По този начин възпитаниците на ивайловградската гимназия се включиха в глобалната инициативата на УНИЦЕФ „Най-големия урок в света“.

По време на уроците учениците от IV и V клас на СУ „Христо Ботев“ имаха възможност да се поставят на мястото на хора с различни увреждания и да се опитат да се справят с многобройните предизвикателства на ежедневието. Магдалена Райкова и Николета Терзиева бяха подготвили и различни задачи, които да повишат осведомеността за отделните увреждания, както и за правилното отношение към хората с увреждания.

Началото на инициативата „Най-големия урок в света“ е през септември 2015 г. В нея вземат участие хиляди учители и ученици от цял свят.

Целта е младото поколение да се запознае с Глобалните цели за устойчиво развитие, които са насочени към по-доброто бъдеще на децата и на цялата планета.

В България „Най-големия урок в света“ се осъществява под патронажа на Министерството на образованието и науката, с подкрепата на УНИЦЕФ. До монета в страната ни 120 000 ученици са се включили в инициативата.

Ученическият клуб за ООН на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград е основан през октомври 2014 г. В него участват ученици от VIII до XII клас. Ръководител е Милена Димова.