I а клас посреща Баба Марта в своята „Математическа работилница“

С наближаването на мартенските празници учениците от I а клас при СУ „Христо Ботев“  Ивайловград умело съчетаха познанията си по математика с народното поверие за Баба Марта като изработиха забавни табла в своята „Математическа работилница“.

Под ръководството на своя класен ръководител г-жа Галя Балабанова децата апликираха, рисуваха, изрязваха, моделираха, представяйки по забавен начин изучените цифри.

С математическа точност първокласниците изработиха мартенички, с които зарадваха учениците от II а клас. Те показаха не само сръчност, но и познания за българските традиции като разказаха за празника Баба Марта.

„Математическа работилница“ е част от програмата на занимание по интереси „Математиката в първи клас – занимателна и интересна“ по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.