СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

         От 16.03.2020 г. /понеделник/ във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID – 19 комуникацията с учителите и училището ще се осъществява по електронен път. За целта ръководството на училището напомня, че всеки ученик и родител могат да влизат чрез ЕГН и посочване на класа и паралелката на ученика в dnevnikbg.net. Има раздел „Учебно съдържание”. Там всеки преподавател по учебен предмет ще публикува уроци, тестове, упражнения, помощна литература и др., а в раздел „Забележки за часа” – ще се дават допълнителни разяснения.Всеки учител, преподаващ съответния учебен предмет, ще създаде за учениците затворена група във фейсбук. Във времето, в което са часовете на учениците по дадения учебен предмет съгласно седмичното разписание, учителят ще комуникира с учениците. Всеки ученик има седмичното си разписание в ученическата си книжка. Освен това всеки класен ръководител ще предостави седмичното разписание в електронен вариант /PDF – формат/ на класа/паралелката си.

         Надявам се, че всички ще подходят с отговорност и самодисциплина, за да не прекъсваме учебния процес и да опазим здравето и живота на всички.

Александра Хорозова – директор на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград