Образование за утрешния ден

По проект "Образование за утрешния ден" , финансиран от Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" към СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград бяха сформирани клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения. Единия клуб бе за Базови компетентности с ученици от 3-ти клас , а другия за напреднали с ученици от 9-11 -ти клас с ръководител г-н Мариян Араджиев. В края на проекта учениците от 3-ти клас с ръководител г-жа Дима Колева представиха презентация с компютърни рисунки.

Компютърни рисунки 3-ти клас - натисни тук