Образование за утрешния ден

По проект "Образование за утрешния ден" , финансиран от Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж" към СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград бяха сформирани клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения. Единия клуб бе за Базови компетентности с ученици от 3-ти клас , а другия за напреднали с ученици от 9-11 -ти клас с ръководител г-н Мариян Араджиев. В края на проекта учениците от 3-ти клас с ръководител г-жа Дима Колева представиха презентация с компютърни рисунки.

Компютърни рисунки 3-ти клас - натисни тук

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

         От 16.03.2020 г. /понеделник/ във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID – 19 комуникацията с учителите и училището ще се осъществява по електронен път. За целта ръководството на училището напомня, че всеки ученик и родител могат да влизат чрез ЕГН и посочване на класа и паралелката на ученика в dnevnikbg.net. Има раздел „Учебно съдържание”. Там всеки преподавател по учебен предмет ще публикува уроци, тестове, упражнения, помощна литература и др., а в раздел „Забележки за часа” – ще се дават допълнителни разяснения.Всеки учител, преподаващ съответния учебен предмет, ще създаде за учениците затворена група във фейсбук. Във времето, в което са часовете на учениците по дадения учебен предмет съгласно седмичното разписание, учителят ще комуникира с учениците. Всеки ученик има седмичното си разписание в ученическата си книжка. Освен това всеки класен ръководител ще предостави седмичното разписание в електронен вариант /PDF – формат/ на класа/паралелката си.

         Надявам се, че всички ще подходят с отговорност и самодисциплина, за да не прекъсваме учебния процес и да опазим здравето и живота на всички.

Александра Хорозова – директор на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

I а клас посреща Баба Марта в своята „Математическа работилница“

С наближаването на мартенските празници учениците от I а клас при СУ „Христо Ботев“  Ивайловград умело съчетаха познанията си по математика с народното поверие за Баба Марта като изработиха забавни табла в своята „Математическа работилница“.

Прочети още...

Учениците от ПГССИ „Христо Ботев“ Свиленград гостуваха на СУ „Христо Ботев“ Ивайловград

Учениците от СУ „Христо Ботев“ Ивайловград посрещнаха свои връстници от ПГССИ „Христо Ботев“ Свиленград. Делегацията бе водена от учителите по физическо възпитание и спорт Петър Костадинов и Соня Арнаудова, както и от още двама представители на свиленградското училище - Светлана Апостолова, учител по немски език и Любомир Апостолов, учител по английски език.

Прочети още...

Страница 1 от 54