Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

ba0166c7a50d96eb270097f3f911e08a XLПрез учебната 2013/2014 година СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград ще продължи да работи по проект ВG051РО001-3.1.06. „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В гимназията за новата учебна са организирани 6 полуинтернатни групи за учениците от I до VI клас. 

Чрез целодневното обучение се осигурява специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време чрез отдих, спорт, занимания по интереси.

Прочети още...

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН

3dcbd8056f504532259e733a4b9e2ae3 XLНа 16 септември тържествено в двора на училището се откри новата учебна 2013/2014 година.

След химна на Р България и издигане на националния флаг и посрещане на училищното знаме  г-жа Александра Хорозова - директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград прочете поздравлението на Министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова за новата учебна 2013/2014 година.

В празничното си слово  г-жа Александра Хорозова каза:"Нека учениците – нашите деца, нашата радост, тревога и надежда да растат и се възпитават в спокойствие и мир, нека нищо не помрачава грейналите детски очи.Нашите деца заслужават повече,а това значи,че ние сме длъжни да им дадем повече.

Прочети още...

Страница 41 от 41