Дни на професиите -18-20 октомври 2013 г. в гр. Бургас

dni-na-profesiataОт 18 до 20 октомври 2013 г. в гр. Бургас се проведоха Дни на професиите  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На форума, който се проведе в Бургаския свободен университет, взеха участие професионални гимназии и средни общообразователни училища с професионални паралелки от 5 области: Хасково, Кърджали, Сливен, Бургас, Ямбол.

Прочети още...

Конкурс „Моето училище на 100 години”

konkurs-saobshtenieПо повод 100 – годишния си юбилей СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград стартира  конкурс за: художествен текст / есе, стихотворение, разказ .../, рисунка, фотография на тема: „Моето училище на 100 години”.

В него могат да се включат всички ученици от 1 до 12 клас.

Крайният срок за предаване на творбите е 20.11.2013 г.

ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

58b053c805beeea9e04dde1724076741 XLПрез учебната 2012/2013 година СОУ "Христо Ботев" участва в проект “Ученически практики”  - Компонент 1 -BG051PО001-3.3.07-001 по Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07), финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта бе подобряване на качеството на професионалното      образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на ПОО в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Прочети още...

Съобщение

6ddb2450462828abf9aabc88d6bfb7fe XLРъководството на СОУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград съобщава на всички ученици, че  тържеството по случай откриването на новата учебна 2013/2014 година ще се проведе на 16септември /понеделник/ от 10.00 часа в двора на училището.

Всички ученици трябва да бъдат в училище в 9.45 часа.

Александра Хорозова - Директор на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

СЪОБЩЕНИЕ

4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863 XLСОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград уведомява всички заинтересовани фирми, че приема оферти за:

закуски за учениците от І – ІV клас; срок: 17.00 ч. на 13.09.2013 г.

извозване на ученици с маршрут: с. Ламбух, общ. Ивайловград – гр. Ивайловград - с. Ламбух, общ. Ивайловград; срок: 17.00 ч. на 13.09.2013 г.

снабдяване с хранителни продукти на училищния стол; срок: 17.00 ч. на 20.09.2013 г.

Всички оферти се приемат в канцеларията на завеждащ АТС на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

Александра Хорозова – Директор на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Страница 43 от 44