ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

58b053c805beeea9e04dde1724076741 XLПрез учебната 2012/2013 година СОУ "Христо Ботев" участва в проект “Ученически практики”  - Компонент 1 -BG051PО001-3.3.07-001 по Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07), финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта бе подобряване на качеството на професионалното      образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на ПОО в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Прочети още...

Съобщение

6ddb2450462828abf9aabc88d6bfb7fe XLРъководството на СОУ “Христо Ботев” – гр. Ивайловград съобщава на всички ученици, че  тържеството по случай откриването на новата учебна 2013/2014 година ще се проведе на 16септември /понеделник/ от 10.00 часа в двора на училището.

Всички ученици трябва да бъдат в училище в 9.45 часа.

Александра Хорозова - Директор на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

СЪОБЩЕНИЕ

4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863 XLСОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград уведомява всички заинтересовани фирми, че приема оферти за:

закуски за учениците от І – ІV клас; срок: 17.00 ч. на 13.09.2013 г.

извозване на ученици с маршрут: с. Ламбух, общ. Ивайловград – гр. Ивайловград - с. Ламбух, общ. Ивайловград; срок: 17.00 ч. на 13.09.2013 г.

снабдяване с хранителни продукти на училищния стол; срок: 17.00 ч. на 20.09.2013 г.

Всички оферти се приемат в канцеларията на завеждащ АТС на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

Александра Хорозова – Директор на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

ba0166c7a50d96eb270097f3f911e08a XLПрез учебната 2013/2014 година СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград ще продължи да работи по проект ВG051РО001-3.1.06. „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В гимназията за новата учебна са организирани 6 полуинтернатни групи за учениците от I до VI клас. 

Чрез целодневното обучение се осигурява специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време чрез отдих, спорт, занимания по интереси.

Прочети още...

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН

3dcbd8056f504532259e733a4b9e2ae3 XLНа 16 септември тържествено в двора на училището се откри новата учебна 2013/2014 година.

След химна на Р България и издигане на националния флаг и посрещане на училищното знаме  г-жа Александра Хорозова - директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград прочете поздравлението на Министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова за новата учебна 2013/2014 година.

В празничното си слово  г-жа Александра Хорозова каза:"Нека учениците – нашите деца, нашата радост, тревога и надежда да растат и се възпитават в спокойствие и мир, нека нищо не помрачава грейналите детски очи.Нашите деца заслужават повече,а това значи,че ние сме длъжни да им дадем повече.

Прочети още...

Страница 54 от 54