В навечерие на Коледа с усмивка

На 14.12.2016 г. учениците от II а клас поздравиха хората с увреждания от община Ивайловград с предстоящите Коледно -Новогодишни празници.

На всеки от присъстващите второкласниците подариха по една ръчно изработена картичка с Коледно послание: „В Коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае доброта, хармония, здраве, добронамереност, с които да направи света по-добър и съвършен.
Весела Коледа!“.

Малчуганите развълнуваха зрителите и стоплиха сърцата им със своите стихотворения и песни. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на родителска среща за излъчване на представители за участие в общоучилищно събрание за учредяване и избор на Обществен съвет в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Срещата ще се проведе на 12.12.2016 г. от 17.30 ч. по класове и паралелки в СУ „Христо Ботев” - гр. Ивайловград. Веднага след проведените по класове и паралелки срещи с излъчените представители на родителите ще се проведе Учредително събрание за избор на Обществен съвет на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

 

Александра Хорозова - Директор на СУ „Христо Ботев” - гр. Ивайловград

ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. По този повод ученици от извънкласната форма "Екология" при СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград съвместно с представители на МКБППМН и служители на община Ивайловград проведоха информационна кампания. Здравните работници в училище -  Катя Арабова и Иванка Костова, запознаха подрастващите с начините на заразяване с вируса на ХИВ и препоръките за предпазване от болестта. Бяха раздадени и брошури, символични червени лентички, презервативи на учениците от 8 до 12 клас.

            Световният ден за борба с ХИВ/СПИН се отбелязва за първи път през 1988 г. Тогава Световната здравна организация в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.

            От 1996 г. с отбелязването на този ден се ангажира Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава този ден се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността. 
            През 2004 г. е създадена независимата организация - World AIDS Campaign, която поема провеждането на кампаниите. Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) продължава да оказва финансова и техническа подкрепа.

Прочети още...

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични организации, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

Учениците от клуб Екология се включиха в кампанията като представиха презентация за компостирането. Те привлякоха ученици от начална образователна степен да се включат в инициативата. Малките еколози изготвиха изложба от използвани материали и почистиха училищния двор от листа и други органични отпадъци. Те бяха събрани в компостери, предоставени от община Ивайловград.

Прочети още...

16-20 НОЕМВРИ – СЕДМИЦА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

По повод седмицата за правата на детето, учениците от Клуба за ООН към СУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград по забавен начин запознаха третокласниците с някои от техните права, част от които са:

Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано!

Всяко дете има право на развитие и закрила!

Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка до семейната!

Всяко дете има право да играе!

Всички деца имат еднакви права!

  След това заедно изработиха табло с рисунки, показващи техните права. Призивът на учениците бе всяко дете да бъде разбрано, да бъде уважавано, да не бъде насилвано. Да се чуе гласа на всяко дете.

Прочети още...

Страница 7 от 39