Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични организации, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

Учениците от клуб Екология се включиха в кампанията като представиха презентация за компостирането. Те привлякоха ученици от начална образователна степен да се включат в инициативата. Малките еколози изготвиха изложба от използвани материали и почистиха училищния двор от листа и други органични отпадъци. Те бяха събрани в компостери, предоставени от община Ивайловград.

Прочети още...

16-20 НОЕМВРИ – СЕДМИЦА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

По повод седмицата за правата на детето, учениците от Клуба за ООН към СУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград по забавен начин запознаха третокласниците с някои от техните права, част от които са:

Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано!

Всяко дете има право на развитие и закрила!

Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка до семейната!

Всяко дете има право да играе!

Всички деца имат еднакви права!

  След това заедно изработиха табло с рисунки, показващи техните права. Призивът на учениците бе всяко дете да бъде разбрано, да бъде уважавано, да не бъде насилвано. Да се чуе гласа на всяко дете.

Прочети още...

ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

  На 21.11.2016 г. в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград стартира традиционното вътрешноучилищно първенство по волейбол. В надпреварата ще вземат участие 5 отбора от VІІІ до ХІІ клас. Ще бъдат изиграни 10 срещи по схемата всеки срещу всеки.

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВОЛЕЙБОЛНИТЕ СРЕЩИ

21.11.2016 г. - ПОНЕДЕЛНИК

VІІІ клас – ІХ клас

ХІ клас – ХІІ клас

24.11.2016 г. - ЧЕТВЪРТЪК

VІІІ клас – Х клас

ІХ клас – ХІІ клас

28.11.2016 г. - ПОНЕДЕЛНИК

VІІІ клас – ХІ клас

Х клас – ХІІ клас

01.12.2016 г. - ЧЕТВЪРТЪК

VІІІ клас – ХІІ клас

ІХ клас – ХІ клас

05.12.2016 г. - ПОНЕДЕЛНИК

ІХ клас – Х клас

Х клас – ХІ клас

 

Волейболните срещи ще се провеждат във физкултурния салон на училището с начален час 13.30 часа.

Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на месец ноември е обявена за „Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия”.  През 2016 - та година календарният ден за възпоменание на жертвите  е 20 ноември.

По този повод ученици и Комисията за Безопасност на движението по пътищата в СУ “Христо Ботев” – Ивайловград издадоха информационно табло с призив към подрастващите, рисунки на ученици и снимки. В навечерието на Световния ден за възпоменание 14 ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас се включиха в националния конкурс за рисунки “Не на войната по пътищата“, организиран от СНЦ Стоп на войната по пътищата”, родителите на загиналите на връх  Великден 2011 г. в Симеоновград шест деца и община Симеоновград.

 

 Продължава и редовното обучение на малките ученици по БДП в часа на класа, за което всички разполагат с тетрадки по БДП, използват се комплекти специализирани табла за всеки клас и презентации.

 

 

НЕ  НА  ВОЙНАТА  ПО  ПЪТИЩАТА !

14 ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас се включиха в националния конкурс за рисунки Не на войната по пътищата!“, организиран от СНЦ Стоп на войната по пътищата, родителите на загиналите на връх  Великден 2011 г. в Симеоновград шест деца и община Симеоновград.

Децата знаят, че трябва да бъдат много внимателни участници в пътното движение. Изучават правилата за безопасност на движе-нието по пътищата. Но са сигурни, че възрастните са длъжни да бъдат още по-отговорни. Защото са големи, могат повече и знаят, че ...

ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО !

 

 Когато разбраха за съдържанието на конкурса, малките ученици от СУ “Христо Ботев” – Ивайловград рисуваха с голямо желание, макар и да са несъвършени художници. Най-важното е да станат добри хора.

Страница 9 от 40