В навечерие на Коледа с усмивка

На 14.12.2016 г. учениците от II а клас поздравиха хората с увреждания от община Ивайловград с предстоящите Коледно -Новогодишни празници.

На всеки от присъстващите второкласниците подариха по една ръчно изработена картичка с Коледно послание: „В Коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае доброта, хармония, здраве, добронамереност, с които да направи света по-добър и съвършен.
Весела Коледа!“.

Малчуганите развълнуваха зрителите и стоплиха сърцата им със своите стихотворения и песни. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви на родителска среща за излъчване на представители за участие в общоучилищно събрание за учредяване и избор на Обществен съвет в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград

Срещата ще се проведе на 12.12.2016 г. от 17.30 ч. по класове и паралелки в СУ „Христо Ботев” - гр. Ивайловград. Веднага след проведените по класове и паралелки срещи с излъчените представители на родителите ще се проведе Учредително събрание за избор на Обществен съвет на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

 

Александра Хорозова - Директор на СУ „Христо Ботев” - гр. Ивайловград

ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. По този повод ученици от извънкласната форма "Екология" при СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград съвместно с представители на МКБППМН и служители на община Ивайловград проведоха информационна кампания. Здравните работници в училище -  Катя Арабова и Иванка Костова, запознаха подрастващите с начините на заразяване с вируса на ХИВ и препоръките за предпазване от болестта. Бяха раздадени и брошури, символични червени лентички, презервативи на учениците от 8 до 12 клас.

            Световният ден за борба с ХИВ/СПИН се отбелязва за първи път през 1988 г. Тогава Световната здравна организация в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.

            От 1996 г. с отбелязването на този ден се ангажира Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава този ден се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността. 
            През 2004 г. е създадена независимата организация - World AIDS Campaign, която поема провеждането на кампаниите. Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) продължава да оказва финансова и техническа подкрепа.

Прочети още...

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични организации, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

Учениците от клуб Екология се включиха в кампанията като представиха презентация за компостирането. Те привлякоха ученици от начална образователна степен да се включат в инициативата. Малките еколози изготвиха изложба от използвани материали и почистиха училищния двор от листа и други органични отпадъци. Те бяха събрани в компостери, предоставени от община Ивайловград.

Прочети още...

16-20 НОЕМВРИ – СЕДМИЦА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

По повод седмицата за правата на детето, учениците от Клуба за ООН към СУ „Христо Ботев” гр. Ивайловград по забавен начин запознаха третокласниците с някои от техните права, част от които са:

Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано!

Всяко дете има право на развитие и закрила!

Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка до семейната!

Всяко дете има право да играе!

Всички деца имат еднакви права!

  След това заедно изработиха табло с рисунки, показващи техните права. Призивът на учениците бе всяко дете да бъде разбрано, да бъде уважавано, да не бъде насилвано. Да се чуе гласа на всяко дете.

Прочети още...

Страница 12 от 44